COUNCIL MEMBERS

Chairman

Dr. Shum Hoi Ping

Secretary

Dr. Wong Wai Tat

Treasurer

Dr. Yung Sai Kwong

Immediate Past Chairman

Dr. Chan King Chung

Council members

Dr. Au Shek Yin

Dr. Chan Ka Hing Jacky

Dr. Chan Kai Wing

Dr. Cheng Yuen Ling

Dr. King Hoi Shun Bobby

Miss Lai Wing Yan

Dr. Lam Ka Hing

Dr. Liong Ting

Dr. Ngai Chun Wai

Dr. Pang Ching Wai

Dr. Yeung Wai Tak Alwin

HKSCCM Website

Editor-in-Chief

Dr. Wu Ping